Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement. Betreden van het concertterrein is op eigen risico. Samen maken we het festival, dus wees sociaal, hulpvaardig en open naar de medewerkers en andere festivalbezoekers.

Namens Organisatie Uitmarkt Emmen Stadsbbq edition,
bedankt voor uw medewerking.

 • Het is NIET toegestaan om eigen eten en/of drinken mee te nemen
 • Wapens en harddrugs zijn ten strengste verboden
 • Toegang tot het evenement wordt geweigerd bij:
  – Een kennelijke staat van dronkenschap
  – Betrokkenheid bij ongeregeldheden
  – Beledigend gedrag jegens personeel of bezoekers
 • Bij misdrijven doen wij ALTIJD aangifte bij de politie
 • De directie is NIET aansprakelijk voor materieel of immaterieel schade van bezoekers
 • NIX onder de 18, wij controleren uw legitimatie
 • Wij controle uw tas op: Eten, drinken en verboden middelen
 • Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en/of geluidsdragers, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend
 • Bij vernieling worden de kosten verhaald op de bezoeker
 • Indien de bezoeker zich NIET houdt aan de huisregels, wordt hij/zij verwijderd van het terrein
Uitmarkt-Emmen-StadsBBQ-Edition